University of Debrecen
Tələbə qəbulu üzrə rəsmi nümayəndəlik
İngilis dilində tədris olunan proqramlar

İxtisas
Dərəcə
Davametmə müddəti
Təhsil haqqı
Son tarix
İngilis dili kursu (foundation)
hazırlıq
2 semestr (1 il)
5500 dollar / illik
15 iyun
İntensiv ingilis dili kursu
hazırlıq
1 semestr
3300 dollar / semestr
15 noyabr
Qısa ingilis dili kursu
hazırlıq
1 semestr
2700 dollar / semestr
15 iyun
Hazırlıq ili
hazırlıq
2 semestr (1 il)
5500 dollar / illik
15 iyun
İntensiv hazırlıq semestri
hazırlıq
1 semestr
3300 dollar / semestr 15 noyabr
Yay məktəbi
hazırlıq
10 həftə
2000 dollar / 10 həftə
30 aprel
Tibbi hazırlıq kursu
hazırlıq
2 semestr (1 il)
7000 dollar / illik
31 may
Qısa tibbi hazırlıq kursu
hazırlıq
1 semestr
7000 dollar / illik
30 noyabr
Fizioterapiya
bakalavr 8 semestr (4 il)
6000 dollar / illik 31 may
İctimai səhiyyə
bakalavr
8 semestr (4 il) 6000 dollar / illik 31 may
Ümumi tibb (müalicə işi)
M.D.
10 semestr (5 il) + 1 il internatura
16900 dollar / illik 31 may
Stomatologiya
D.M.D.
10 semestr (5 il)
16000 dollar / illik
31 may
Əczaçılıq
Pharm.D.
10 semestr (5 il) 8000 dollar / illik 31 may
Qida mühəndisliyi
bakalavr
6 semestr (3 il)5500 dollar / illik15 iyun
Texniki menecment
bakalavr
7 semestr (3,5 il)5500 dollar / illik15 iyun
Biznes idarəçiliyi və menecment
bakalavr
6 semestr (3 il) + 1 semestr internatura
5500 dollar / illik 15 iyun
Kompüter elmləri mühəndisliyi
bakalavr
7 semestr (3,5 il)
5500 dollar / illik 15 iyun
Kompüter elmləri
bakalavr
6 semestr (3 il)
5500 dollar / illik 15 iyun
Biznes informatika
bakalavr
7 semestr (3,5 il)
5500 dollar / illik 15 iyun
Biokimya mühəndisliyi
bakalavr 7 semestr (3,5 il)
5500 dollar / illik 15 iyun
Kimya mühəndisliyi
bakalavr 7 semestr (3,5 il)
5500 dollar / illik 15 iyun
Mülki mühəndislik
bakalavr 8 semestr (4 il)
5500 dollar / illik 15 iyun
Elektrik mühəndisliyi
bakalavr 7 semestr (3,5 il)
5500 dollar / illik 15 iyun
Maşınqayırma
bakalavr 7 semestr (3,5 il) 5500 dollar / illik 15 iyun
Mexatronika mühəndisliyi
bakalavr
7 semestr (3,5 il) 5500 dollar / illik 15 iyun
İngilis dili və ədəbiyyatı
bakalavr
6 semestr (3 il)
5500 dollar / illik 15 iyun
Kənd təsərrüfatı mühəndisliyi
bakalavr
7 semestr (3,5 il) 5500 dollar / illik 15 iyun
Aqrobiznes və kənd təsərrüfatı rayonlarının inkişafı mühəndisliyi
bakalavr
7 semestr (3,5 il) 5500 dollar / illik 15 iyun
Performans (musiqi)
bakalavr
6 semestr (3 il) 8500 dollar / illik 15 iyun
Musiqi yaradıcılığı sənəti və musiqişünaslıq
bakalavr
6 semestr (3 il) 8500 dollar / illik 15 iyun
Musiqi nəzəriyyəsi və tədqiqatları, xor dirijorluğu
hazırlıq
2 semestr (1 il) 6000 dollar / illik 15 iyun
Klassik musiqi alətlərləri və səs tədqiqatları
hazırlıq
2 semestr (1 il) 6000 dollar / illik 15 iyun
İctimai səhiyyə
magistratura
3 semestr (1,5 il)
8000 dollar / illik 31 may
Molekulyar biologiya
magistratura
4 semestr (2 il)
8500 dollar / illik 31 may
Kimya
magistratura
4 semestr (2 il)6500 dollar / illik
15 iyun
15 noyabr
Beynəlxalq iqtisadiyyat və biznes
magistratura
4 semestr (2 il)
6500 dollar / illik 15 iyun
15 noyabr
Kompüter elmləri magistratura
4 semestr (2 il)
6500 dollar / illik 15 iyun
15 noyabr
Mexatronika mühəndisliyimagistratura4 semestr (2 il)6500 dollar / illik
15 iyun
15 noyabr
İngilis dili və ədəbiyyatı magistratura 4 semestr (2 il) 6500 dollar / illik 15 iyun
15 noyabr
Amerikaşünaslıq
magistratura
4 semestr (2 il) 6500 dollar / illik 15 iyun
15 noyabr
Avropa və beynəlxalq biznes hüququ
magistratura
2 semestr (1 il)
6500 dollar / illik 15 iyun
15 noyabr
Kənd təsərrüfatı mühəndisliyi
magistratura
4 semestr (2 il) 6500 dollar / illik 15 iyun
15 noyabr
Heyvandarlıq
magistratura
4 semestr (2 il) 6500 dollar / illik 15 iyun
15 noyabr
Ərzaq təhlükəsizliyi və keyfiyyəti
magistratura
4 semestr (2 il) 6500 dollar / illik 15 iyun
15 noyabr
Ətraf mühitin menecmenti
magistratura
4 semestr (2 il)
6500 dollar / illik 15 iyun
15 noyabr
Aqrobiznes menecmenti
magistratura 4 semestr (2 il) 6500 dollar / illik 15 iyun
15 noyabr
Performans (musiqi) MA
magistratura
4 semestr (2 il) 6500 dollar / illik 15 iyun
15 noyabr
Biologiya və ətraf mühit elmləri
doktorantura
6 semestr (3 il) 6500 dollar / illik 31 may
30 oktyabr
Kimya
doktorantura
6 semestr (3 il) 6500 dollar / illik 31 may
30 oktyabr
Yer elmləri
doktorantura 6 semestr (3 il) 6500 dollar / illik 31 may
30 oktyabr
İnformatika
doktorantura 6 semestr (3 il) 6500 dollar / illik 31 may
30 oktyabr
Riyaziyyat və kompüter elmləri
doktorantura 6 semestr (3 il) 6500 dollar / illik 31 may
30 oktyabr
Fizika
doktorantura 6 semestr (3 il) 6500 dollar / illik 31 may
30 oktyabr
İngilis dili və ədəbiyyatı
doktorantura
6 semestr (3 il)
6500 dollar / illik 31 may
30 oktyabr
Amerikaşünaslıq
doktorantura 6 semestr (3 il)
6500 dollar / illik 31 may
30 oktyabr
İngilis dilinin linqvistikası
doktorantura
6 semestr (3 il) 6500 dollar / illik 31 may
30 oktyabr
İqtisadiyyat
doktorantura
6 semestr (3 il)
6500 dollar / illik 31 may
30 oktyabr
Kənd təsərrüfatı məhsulları elmləri
doktorantura
6 semestr (3 il) 6500 dollar / illik 31 may
30 oktyabr
Heyvandarlıq
doktorantura
6 semestr (3 il) 6500 dollar / illik 31 may
30 oktyabr
Bağçılıq
doktorantura 6 semestr (3 il) 6500 dollar / illik 31 may
30 oktyabr
Qida elmləri
doktorantura
6 semestr (3 il) 6500 dollar / illik 31 may
30 oktyabr
Regional elmlər
doktorantura 6 semestr (3 il)
6500 dollar / illik 31 may
30 oktyabr

Bu ali məktəbə sənəd verənlər yuxarıdakı təhsil haqqı ilə bərabər ali məktəbin bank hesabına 150 dollar ərizə formasına baxılması üçün ödəniş (application fee) və 350 dollar qəbul imtahanı rüsumu (entrance examination fee) ödəməlidirlər. Bizim vasitəmizlə ali məktəbə müraciət edənlər bu rüsumları öncədən deyil, sonradan ödəyirlər.

Qeyd. Veb-saytımızda göstərilən son tarixlər ali məktəbə sənədlərin son versiyasını göndərmək üçün müəyyən edilmiş tarixlərdir. Sənədlərinizin ali məktəblə yoxlanması və təqdim olunmasını çatdırmaq üçün mümkün qədər tez sənədlərinizi bizə təqdim etməyiniz arzuolunandır.